top of page

Project ENTER: Novatoriska prenatālā aprūpe un konsultēšana

Projekts ENTER ir nozīmīgs solis pirmsdzemdību aprūpes jomas uzlabošanā, piedāvājot
vīziju par pieejamākiem, izdevīgākiem un kvalitatīvākiem pakalpojumiem topošajām
māmiņām Latvijā. Tajā īpaša uzmanība tiek pievērsta neinvazīvam pirmsdzemdību
skrīningam/testēšanai (NIPT)
.

Projekta ENTER ietvaros, četras organizācijas, Veselības tehnoloģiju kompetences centrs
Igaunijā, Latvijas laboratorija "GenEra" un klīnikas "Ģimenes sirds"' un "Dubultu Doktorāts", ir
apvienojušas spēkus, lai sniegtu kvalitatīvu pirmsdzemdību aprūpi un konsultēšanu,
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas ģenētikā un digitālajā jomā. 

 

Mērķi: Projekta galvenie mērķi ietver mūsdienīgas digitālās datu apmaiņas un tiešsaistes
konsultāciju sistēmas izveidi, vienlaikus pārbaudot un validējot tās efektivitāti, veicot
pētījumu ar 300 pacientiem.


Izmantojot jau izveidoto Igaunijas NIPT pakalpojumu (NIPTIFY), ENTER mērķis ir sniegt
testēšanas iespējas veselības aprūpes sniedzējiem Vidzemē, Pierīgā un citos Igaunijas-
Latvijas pārrobežu reģionos, tādējādi uzlabojot pirmsdzemdību aprūpes kvalitāti.


Latvijā katru gadu tiek reģistrētas aptuveni 20 000 dzemdības, no kurām 15% ir
nepieciešama NIPT (neinvazīva prenatāla testēšana) augļa ģenētisko hromosomu slimību
risku dēļ, bet testēšanas pieejamība un izmaksas ir kritiskas. Pašlaik augstās analīžu
izmaksas un rezultātu interpretācijas zināšanu trūkums klīnikās ierobežo pacientu piekļuvi
šiem svarīgajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.


Sadarbība ar Igaunijas biotehnoloģiju uzņēmumu CCHT, kas veiksmīgi ieviesis NIPTIFY, sola
sniegt būtisku atbalstu, nodrošinot visaptverošu pakalpojumu sniegšanu. Daloties pieredzē
starp reģioniem, privātās klīnikas var piedāvāt ģenētiskos pakalpojumus, bez nepieciešamās
ekspertīzes un kompetences katrā reģionā atsevišķi. ENTER paredz atdalīšanos no
valdošajām struktūrām, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, integrējot
digitālās, ģenētiskās un klīniskās kompetences.

Finansējums: Kopējais projekta finansējums ir 607 700 EUR, ietverot būtisku finansējumu
80% apmērā no Igaunijas-Latvijas programmas 2021.–2027. gadam.
Periods: 

Projekts ir plānots no 2023. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 30. septembrim.


Pārskatu par Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas programmu 2021.-2027.gadam skatīt šeit.

bottom of page